Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_21.Các đối tượng vẽ 2D

Tự học autocad mechanical 2014_21.Các đối tượng vẽ 2D

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Thành phần cơ bản nhất (nhỏ nhất) trong bản vẽ AutoCAD Mechanical được gọi là đối tượng (object hoặc entity), ví dụ một đối tượng có thể là đoạn thẳng (line), cung tròn (arc)… vẽ hình nhật bằng lệnh Line gồm bốn đối tượng.

Các lệnh vẽ (Draw Commands) tạo nên các đối tượng. Thông thường tên lệnh vẽ trùng tên với đối tượng mà nó tạo nên (tiếng Anh). Trong AutoCAD Mechanical các đối tượng được tạo có thể là các đối tượng sau:

–                     Các đối tượng đơn bao gồm: point (điểm), line, arc, circle.

–                     Các đối tượng phức là 1 hình gồm có: Ellipse (đường elip), Polygon (đa giác đều), Pline (đa tuyến), Donut (hình vành khăn), Spline, Xline, Mline, Các đối tượng phức được cấu tạo từ một hoặc nhiều phân đoạn (segment) và liên kết chúng thành một đối tượng duy nhất. Phân đoạn trong đối tượng phức có thể là đoạn thẳng hoặc cung tròn.

–                     Các chi tiết tiêu chuẩn (standard part): Ngoài việc tạo các chi tiết bất  kì, trong phần mềm AutoCAD Mechanical ta còn có thể tạo các chi tiết tiêu chuẩn thông minh theo tham số như: chi tiết trục, bánh răng, bánh đai, bánh xích, bulông, vít, đai ốc, vòng đệm, chốt, đinh tán, vòng chặn, phớt chắn đầu, ổ lăn, các thép định hình tiêu chuẩn…

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.