Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_33.Các phương pháp lựa chọn đối tượng

Tự học autocad mechanical 2014_33.Các phương pháp lựa chọn đối tượng

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh (Modify Command) tại dòng nhắc “Select objects ” ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau.

Khi dòng nhắc “Select objects ” xuất hiện thì các sợi tóc biến mất chỉ còn một ô vuông gọi là ô chọn “Pickbox”. Ta dùng ô chọn này để chọn đối tượng, nếu đối tượng được chọn thì đối tượng này sẽ có dạng đường đứt. Để kết thúc việc lựa chọn ta nhấn phím Enter tại dòng nhắc “Select objects ”

a.     Pickbox: Dùng ô vuông chọn, mỗi lần ta chỉ chọn được một đối tượng. Tại dòng nhắc “Select objects” xuất hiện ô vuông, ta kéo ô vuông này giao với đối tượng cần chọn và nhấp phím chọn.

 

ppdoituong1

 

 

 

 

 

b.    Window (W): Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng.

Tại dòng nhắc “Select objects” ta nhập w.

–                     Chọn hai điểm 1 và 2 để xác định khung cửa sổ, những đối tượng nằm hoàn toàn trong khung cửa sổ sẽ được chọn.

 

ppdoituong2 ppdoituong3

 

 

 

 

 

 

 

 

Select Window Select Crossing Window

c.      Crossing Window (C): Dùng cửa sổ cắt để lựa chọn đối tượng.

–                     Tại dòng nhắc “Select objects” ta nhập C

Chọn hai điểm 1 và 2 để xác định khung cửa sổ, những đối tượng nằm trùng hoặc giao với khung cửa sổ sẽ được chọn.

d.     Auto:

Tại dòng nhắc “Select object” ta chọn hai điểm để xác định khung cửa sổ. Nếu điểm đầu tiên bên trái, điểm thứ hai bên phải thì những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ mới được chọn (tương tự cách chọn Window). Nếu điểm đầu tiên bên phải, điểm thứ hai bên trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung cửa sổ sẽ được chọn (tương tự cách chọn Crossing Window).

e.      Window Polygon (WP):

Giống như Window nhưng khung cửa sổ là một đa giác, những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn.

–                               Tại dòng nhắc “Select objects” ta nhập WP.

First polygon point: Chọn điểm thứ nhất P1 của Polygon.

Specify endpoint of line or [Undo]: Chọn điểm cuối P2 của một cạnh

Specify endpoint of line or [Undo]: Chọn điểm cuối P3 của một cạnh hoặc nhấn Enter để kết thúc việc lựa chọn.

Crossing Polygon (CP)

Giống như Crossing Window nhưng khung cửa sổ là một hình đa giác.

Fence (F):

Lựa chọn nàv cho phép định các điểm để tạo một đường cắt bao gồm nhiều phân đoạn, đối tượng nào giao với đường cắt này sẽ được chọn.

Last (L):

Đối tượng nào được tạo bởi lệnh vẽ (Draw commands) sau cùng nhất sẽ được chọn.

i.       Previous (P):

Chọn lại các đối tượngđã chọn tại dòng nhắc “Select objects” của một lệnh hiệu chỉnh hoặc dựng hình thực hiện cuối cùng nhất.

j.       All:

Tất cả các đối tượng trên bản vẽ hiện hành sẽ được chọn.

k.    Undo (U):

Huỷ bỏ đối tượng vừa chọn.

Group:

Dùng lựa chọn này để gọi lại các đối tượng được tạo bằng lệnh

Group trước đó. Groups là các nhỏm đối tượng được đặt tên.

Tại dòng nhắc “Select objects” ta nhập G

Enter group name: Nhập tên nhỏm các đối tượng đã được đặt tên.

Lệnh Group: Dùng để tạo nhỏm các đối tượng và sau đó tại các dòng nhắc “Select Objects ” sử dụng Group để chọn các đối tượng này.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.