Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_38.Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore

Tự học autocad mechanical 2014_38.Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau:


 phandoan

❖                 Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn

❖                 Nhấn Enter để kết thúc lệnh

Command: X ¿

Select object:

–                Chọn đối tượng là đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Select object:

–                Tiếp tục chọn đa tuyến cần tách hoặc Enter để kết lệnh.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.