Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_40.Sao chép hình – Lệnh Copy

Tự học autocad mechanical 2014_40.Sao chép hình – Lệnh Copy

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh Copy dùng để sao chép (giữ nguyên đối tượng gốc) một hoặc nhiều đối tượng theo phương tịnh tiến đến các vị trí xác định.

chephinh1

Command: CO ¿

Select object:

–                Chọn đối tượng gốc cần sao chép Select object:

–                Chọn tiếp đối tượng cần sao chép hoặc nhấn Enter để kết thúc việc chọn đối tượng.

 

 

chephinh2

Specify base point or [Displaycement/mOde]< Displaycement >:

–                Chọn điểm chuẩn

Specify second point or <use first point as displaycement>:

–                Chọn điểm đến mà các đối tượng mới được sao chép đến so với điểm chuẩn

” Specify second point or [Exit/Undo]< Exit>:

–                Tiếp tục chọn điểm chèn cho các đối tượng mới khác được sao chép đến so với điểm chuẩn hoặc nhấn Enter để kết thúc lệnh.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.