Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_45.Sao chép dãy – Lệnh Array

Tự học autocad mechanical 2014_45.Sao chép dãy – Lệnh Array

 1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
 2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
 3. Khóa học nhiều người đăng ký
 1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
 2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
 3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh một điểm (Polar array), các dãy này được sắp đều nhau.

Gọi lệnh Array bằng các cách sau:chepday1

Khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp thoại Array, tùy vào hình cần sao chép (thao hàng và cột hoặc quay quanh tâm) ta chọn

Rectangular array: sao chép theo hàng và cột.

Polar array: sao chép quay quanh tâm.

 1. Rectangular Array

Dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy có số hàng (rows) và số cột (‘columns’) nhất định.

 

chepday2

 

 

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng Rectanguglar array
 2. Select object: chọn đối tượng cần array. Nhấn Enter

Phần mềm sẽ xuất hiện tùy chọn như trên hình.

Ta lần lượt thực hiện thêm các bước sau:

 1. Nhập số dòng vào cột Rows
 2. Nhập số cột vào cột Columns
 3. Nhập khoảng cách giữa các dòng vào cột Row offset
 4. Nhập khoảng cách giữa các cột vào cột Column offset
 5. Nhấn OK để thực hiện lệnh

Hoặc bạn có thể nhập tổng khoảng cách  muốn  sao chép vào Total,  phần mềm sẽ tự chia đều khoảng cách giữa các đối tượng.

 1. Polar array

Dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy quay quanh một điểm với khoảng cách bằng nhau.

chepday3

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng Rectanguglar array
  1. Select object: chọn đối tượng cần array. Nhấn Enter
  2. Base point, axis of rotation: chọn tâm xoay. Nhấn Enter.

Phần mềm sẽ xuất hiện tùy chọn như hình..

Ta lần lượt thực hiện các bước sau:

 1. 1.           Items: số lượng đối tượng cần sao chép
 2. Between: góc độ giữa các đối tượng.
 3. Fill: giới hạn góc độ quay. AutoCAD Mechanical sẽ lấy tổng góc quay chia cho tổng số đối tượng)

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.