Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_53.Nhập dòng chữ vào bản vẽ – Lệnh Single Line Text

Tự học autocad mechanical 2014_53.Nhập dòng chữ vào bản vẽ – Lệnh Single Line Text

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh Single Line Text cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Single Line Text có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau, các dòng chữ này sẽ xuất hiện trên màn hình khi ta nhập từ bàn phím.

Gọi lệnh Single Line Text bằng các cách sau:

–                Cách 1: Menu bar/ Draw/ Text/ Single Line Text

Cách 2: Ribbon => Annotate panel/ Multiline Text/ Single Line Text

Cách 3: Command line => Nhập Text ¿ (Hoặc DT ¿)

Command: DT¿

Current text style: “Standard” Text height: 2.5 Anotation: No Specify start point of text or [Justify/Style];

–                Chọn điểm căn lề trái (Hoặc điểm bắt đầu dòng chữ)

Specify height <2.5>:

–                Chiều cao dòng chữ. Theo tiêu chuẩn chiều cao chọn theo tiêu chuẩn và có giá trị là 2.5; 3.5; 5; 7; 10; 14mm.

Specify rotation angle of text <0>:

–                Nhập góc nghiêng của dòng chữ.

Specify rotation angle of text <0>:

–                 Nhập dòng chữ từ bàn phím

Specify rotation angle of text <0>:

–                Tiếp tục nhập hoặc ấn Enter để kết thúc

Lưu ý: cần chú ý là ta nên kết thúc lệnh Text bằng phím Enter. Nếu sử dụng ESC thì sẽ huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.