Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_59.Hiệu chỉnh tính chất đối tượng

Tự học autocad mechanical 2014_59.Hiệu chỉnh tính chất đối tượng

  1. a.     Thay đổi lớp bằng thanh công cụ Object Properties

Thực hiện theo trình tự như sau:

–                Chọn các đối tượng bằng Windows hoặc Pickbox, khi đó xuất hiện các dấu GRIP (ô vuông màu xanh) trên các đối tượng được chọn.

–                Trên danh sách kéo xuống Layer ta chọn lớp cần thay đổi đến (ví dụ chuyển đối tượng sang lớp Center line như trong hình).

Bấm phím ESC trên bàn phím để kết thúc lệnh

tinhdoi1

 

  1. b.     Thay đổi lớp bằng lệnh Matchprop (Ma)

Lệnh Matchprop dùng để gán tính chât của đối tượng được chọn đầu tiên cho các đối tượng được chọn sau đó.

Command: Ma ¿

Select sourse object:

–                Chọn đối tượng có tính chất mong muốn (đối tượng nguồn) Select distinction object(s) or [Setting]:

–                Chọn đối tượng cần thay đổi Select distination object(s) or [Setting]:

–                Tiếp tục chọn đối tượng cần thay đổi hoặc Enter để kết thúc lệnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.