Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_6.các lệnh export, recover

Tự học autocad mechanical 2014_6.các lệnh export, recover

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh Export (xuất bản vẽ sang định dạng khác)

Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

  • Từ Application menu                => Chọn Export
  • Từ Menu bar                             => Chọn File/ Export…

Lệnh này cho phép xuất bản vẽ với các phần mở rộng khác nhau. Nhờ lệnh này ta có thể trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.

Lệnh Recover (phục hồi file bị lỗi)

Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

  • Từ Application menu =>  Chọn Drawing Utilities/Recover…
  • Từ Menu bar => Chọn File/ Drawing Utilities/ Recover

Khi thực hiện lệnh Recover xuất hiện hộp thoại Select file. Chọn các file cần phục hồi và nhấn nút OK.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.