Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_Giới thiệu hộp thoại Shaft Generator – Rênh Shaft Generator

Tự học autocad mechanical 2014_Giới thiệu hộp thoại Shaft Generator – Rênh Shaft Generator

Sử dụng lệnh Shaft Generator để vẽ các đoạn trục đối xứng và để tạo các đường bao trong và ngoài của trục. Ngoài ra ta còn có thế chèn các chi tiết tiêu chuẩn lắp trên trục trong quá trình chèn trục.haft1

Command: Amshaft2d ¿

Specify Start point or select centerline [New shaft]:

–                Chọn điểm bắt đầu đường tâm trục Specify centerline endpoint

–                Chọn điểm kết thúc đường tâm trục (sơ bộ)

=> Xuất hiện hộp thoại Shaft Generator

 

haft2

 

 

 

  1. Trang Outer Contour: Vẽ đường bao trục ngoài
  2. Trang Left Inner Contour: Vẽ đường đường bao trục trong từ trái.
  3. Trang Right Innner Contour: Vẽ đường đường bao trục trong từ phải

Các chức năng chính của hộp thoại Shaft Generator

Cylinder (hàng trên): Chèn đoạn trục trụ sử dụng phương pháp nhập điểm.

Specify other corner point: (Nhập tọa độ điểm góc đối diện

Cylinder (hàng dưới): Chèn một đoạn trục trụ bằng cách nhập kích thước chiều dài và đường kính đoạn trục

Specify length <12>: (Nhập chiều dài đoạn trục)

Soecifv diameter <25>: (Nhập đường kính trục

 và Cone/Slope :Có hai phương pháp trên hộp thoại Shaft Generator để tạo hình dạng đoạn trục côn: Cone và Slope. Cả hai phương pháp cho phép nhập bằng phương pháp chọn điểm trên màn hình và nhập từ bàn phím, nhưng phương pháp Slope giúp cho bạn kiểm tra chính xác hơn. Ta có thể định các kích thước của đoạn trục côn bằng cách nhập bằng bàn phím hoặc sử dụng hộp thoại.

Thread: Chèn các đoạn trục có ren.

Khi chọn sẽ xuất hiện hộp thoại Thread

 

haft3

 

Wrench: Chòm một đoạn trục được vát phẳng. Khi chọn sẽ

xuất hiện hộp thoại Wrcnch Opening. Trên hộp thoại này ta chọn hình dạng và tiêu chuẩn.

 

haft4

 

 

Profile: Chèn một đoạn trục định hình. Khi chọn sẽ xuất hiện hộp thoại Profile.

haft5

 

 

Gear: Tạo bánh răng thân khai trên đoạn trục. Khi chọn sẽ xuất hiện trên hộp thoại Gear. Trên hộp thoại này ta xác định các thông số hình học chủ yếu của bánh răng.

haft6

 

Groove: Chèn các rãnh vòng vào đoạn trục. Định vị trí rãnh và nhập chiều rộng cũng như đường kính theo các dòng  nhắc sau:

Specify point: (chọn điểm chèn)

Specify length <5>: (nhập chiều rộng)

Specify diameter <50>: (nhập đường kính)

Break: vẽ đường cắt tách trục.

Chamfer: Vát mép đoạn trục.

Select object: (chọn cạnh)

Specify length: (max. 54.01) <2.5>: (nhập chiều rộng mép vát)

Specify Angle (0-83) or [Distance] <45>: (nhập góc vát).

 haft7

Fillet: Tạo góc lượn giữa các đoạn trục

Select object: (chọn cạnh)

Enter radius (max. 20.45) <2.50>: (nhập bán kính góc lượn)

 
haft8

Hatch: Vẽ mặt phẳng cắt cho nửa trục hoặc cả trục. Khi chọn sẽ

xuất hiện dòng nhắc yêu cầu chọn điểm chèn (điểm trong miền gạch mặt cắt).

Specify Internal point: (chọn điểm trong miền gạch mặt cắt).

Xuất hiện hộp thoại Hatch parameters (chọn toàn bộ hoặc một nửa mặt cắt của trục và nhập các thông số mặt cắt, khoảng cách spasing và góc angle của các đường mặt cắt).

haft10

 

Break Line: Vẽ nét lượn sóng vào đoạn trục khi vẽ hình cắt

riêng phần.

Specify point: (chọn điểm)

Specify Length <5>: (nhập chiều rộng)

Section: Vẽ mặt cắt rời cho trục. Khi chọn sẽ xuất hiện các dòng nhắc.

Specify position of cut: (chọn vị trí mặt cắt)

Specify start point of section line: (chọn điểm đầu nét cắt)

Specify end point of section line <symmetrical>: (chọn điểm cuối nét cắt)

Enter letter for sectional view <A>: (nhập tên mặt cắt)

Side of cutting plane: (chọn hướng cắt)

Specify insertion point: (chọn điểm chèn cho hình cắt

Side view: tạo hình chiếu cạnh cho trục.

 

haft11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Std.Parts…Hiển thị hộp thoại Please Select a Part. Khi cho Shaft Generator chèn các chi tiết như là một đoạn trục. Các chi tiết tiêu chuẩn có thể chèn với trục bao gồm: ổ lăn (Roller Bearing), ổ trượt (Plain Bearings), then bằng (Parallel Key), then bán nguyệt (Woodruf Key), vòng hãm (Ciclips/O-rings), phớt chắn dầu (Sheals), vòng đệm (Shim rings), đai ốc hãm (Shaft Locknut), vòng định vị (Adjusting Rings), lỗ chống tâm (Center Bores).

 

 

Insert

Xác định điểm dầu tiên của đoạn trục mới trên trục sẵn có. Phụ thuộc vào các thiết lập của cấu hình trục, đoạn trục mới có thế ghi chồng đoạn sẵn có hoặc có thể chèn giữa hai phân đoạn.

Edit

Hiệu chinh các đoạn trục riêng biệt trên trục. Chức năng này coi như là lệnh A 111 powered it bèn trong lệnh Amshaft2d.

Delete

Xoá một phân đoạn trục. Các phân đoạn trục sau đoạn vừa xóa sẽ tự dịch chuyển đến tạo kết cấu liên tục cho trục theo hướng chỉ định trên cấu hình. Chức năng này coi như là lệnh Ampowererase

Copy

Sao chép các đoạn trục, tương tự lệnh Ampowercopy

Note

Dòng mô tả đoạn trục

Select object: (chọn đoạn trục)

Start point: (chọn điểm đầu tiên của dòng mô tả)

Next point <Symboỉ>: (chọn điểm kế tiếp của dòng mô tả) Next point <Symbol>: (nhấn ENTER sẽ xuất hiện hộp thoại

 

 

Undo

Hủy một thao tác vừa thực hiện

Đóng tạm thời hộp thoại đế bạn có thế quan sát chi tiết đã vẽ. Options

Làm xuất hiện hộp thoại Shaft Generator – Configuration để định lại các thiết lập cho shaft generator.

Hiện nay có rất nhiều tài liệu autocad miễn phí bạn có thể tham khảo các giáo trình miễ phí để học đầy đủ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.