Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_Tạo Các chi tiết tiêu chuẩn từ hộp thoại Content Libraries

Tự học autocad mechanical 2014_Tạo Các chi tiết tiêu chuẩn từ hộp thoại Content Libraries

Sử dụng lệnh Content Libraries để mở hộp thoại Content Libraries. Từ hộp thoại này ta có thể gọi tất cả các chi tiết tiêu chuẩn từ trong thư viện được cài đặt sẵn để chèn vào trong bản vẽ

Gọi lệnh Content Libraries bằng các cách sau:

tieutent1

 

 

Command: AmContentLib ¿

=> Mở hộp thoại Content Libraries.

Trên hộp thoại Content Libraries, ta chọn tiêu chuẩn cho chi tiết. Tùy vào lúc cài chương trình ta có thể có các tiêu chuẩn như ISO, DIN, ANSI, GOST, JIS,…

 

 tieutent2

 

 

Chọn dạng chi tiết như Features, Fasteners, Shaft Parts, Steel Shapes

tieutent3

 

 

 

Features: các chi tiết định hình như lỗ, ren, rãnh thoát dao, rãnh then,…

 

tieutent4

 

Fasteners: Bulông, đai ốc, vòng đệm, chốt, đinh tán, bạc lót.

tieutent5

 

Shaft Parts: các chi tiết trên trục như ổ lăn, ổ trượt, vòng hãm, vòng định vị,…

tieutent6

 

Steel shapes: thép định hình.

 

 

tieutent7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.