Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin

Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Gọi lệnh Taper Pin bằng các cách sau:

chotcon

Command: AmTaperPin2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Taper Pin

–                        Trên hộp thoại Select a Taper Pin, ta chọn tiêu chuẩn cho chốt, cũng như hình chiếu của chốt.

–                        Sau đó thực hiện tương tự như tạo chốt trụ.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.