Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt tru – Rênh Cylindrical Pin

Tự học autocad mechanical 2014_Tạo chốt tru – Rênh Cylindrical Pin

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Gọi lệnh Cylindrical Pin bằng các cách sau:

cyline1

Command: AmCylPin2D ¿

=> Xuất hiện hộp thoại Select a Cylindrical Pin

Chọn dạng tiêu chuẩn chốt:

 

cyline2

 

 

chọn hình chiếu đứng/ hình chiếu cạnh

 

cyline3

 

Xuất hiện dòng nhắc:

Specify insertion point’. (Chọn điểm cuối của chốt P1)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay của chi tiết P2)

Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter : ta chọn đường kính chốt

ð Finish.

 cyline4

 

ð Xuất hiện dòng nhắc

Drag size: (Nhập giá trị chiều dài sơ bộ của chốt, chọn điểm P3), chiều dài chính thức sẽ được chọn ở hộp thoại Select Part Size

ð
Xuất hiện hộp thoại Select Part Size, ta chọn chỉnh xác kích thước theo tiêu chuẩn chốt  => OK.cyline5

Sau khi chèn đinh tán vào 2 tấm ghép, chi tiết có thể có dạng như sau:

cyline6

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.