Home / Tự học Inventor 2014

Tự học Inventor 2014

Tự học Inventor 2014_Tạo các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và Insometric

Để tạo các hình chiếu cho chi tiết, đầu tiên chúng ta đưa chi tiết này vào môi trường Drawing như bước trên, tạo hình chiếu đúng như sau.             Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Projected  để từ hình chiếu đứng, chúng ta có thể tạo các …

Read More »

Tự học Inventor 2014_Lệnh Rib

Lệnh Rib được dùng để tạo gân tăng cứng cho các chi tiết 3D. Trước hết, chúng ta phải tạo đường dẫn cho gân tăng cứng của chi tiết như hình sau.   Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào lệnh Rib  trên thanh công cụ. Lúc này hộp …

Read More »