Home / Tự học Inventor 2014 / Tự học Inventor 2014_Lệnh Hole

Tự học Inventor 2014_Lệnh Hole

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh này được dùng để tạo lỗ các loại trên chi tiết: lỗ khoan, lỗ cạn, lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ ren,..v..v..

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta phải có một chi tiết có sẵn, ví dụ trong phần này là chi tiết sau đây.

holeivt1

Xác định vị trí cần tạo lỗ, cách thông dụng nhất là tạo một Sketch có chứa các điểm làm tâm lỗ như sau.

holeivt2

Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Hole  , lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Hole với nhũng tùy chọn sau đây.

 holeivt3

Placement: Chọn From Sketch cho phép phần mềm tự động nhận Sketch hiện hành và xác định vị trí tạo lỗ.

Centers: Nhấp chọn tâm lỗ trên chi tiết.

Bên phải là các dạng lỗ có sẵn trong phần mềm và thông số lỗ.

Termination: Chiều sâu lỗ.

Drill Point: Hình dạng lỗ khoan.

Chúng ta thiết lập hộp thoại như hình sau.

holeivt4

Nhấp chọn OK, lúc này bên màn hình đồ họa chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau.holeivt5

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.