Home / Tự học Inventor 2014 / Tự học Inventor 2014_Lệnh Thread

Tự học Inventor 2014_Lệnh Thread

Lệnh Thread này cho phép chúng ta tạo ren ngoài hoặc ren trong đối với chi tiết có biên dạng tròn xoay.

Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Thread, lúc này sẽ xuất hộp thoại Thread

ivtthear1

Trong phần Thread Length:

Full Length: ren suốt.

Offset: Cách bề mặt một khoảng cách nhất định.

Length:  Chiều dài ren.

Với tùy chọn Face đang được sử dụng, chúng ta nhấp chọn vào bề mặt để tạo ren.

ivtthear2

Tùy chỉnh các thông số trong hộp thoại Thread như hình sau.

ivtthear3

Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại, lúc này chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau:

ivtthear4

Để lựa chọn ren tiêu chuẩn, chúng ta chọn vào tab Specification:

ivtthear5

Thread Type: Loại ren.

Size: Bước ren.

Right hand: Ren phải.

Left hand: Ren trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published.