Home / Tự học Inventor 2014 / Tự học Inventor 2014_Xuất bản vẽ chi tiết.

Tự học Inventor 2014_Xuất bản vẽ chi tiết.

Sau khi chạy phần mềm Autodesk  Inventor Professional, lúc này giao diện phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại Create New File.

xuatbanveivt1

Nhấp chọn vào Standard.idw như trên hình để vào môi trương lắp ráp chi tiết. Lúc này giao diện làm việc của Inventor sẽ có dạng như sau.xuatbanveivt2

Leave a Reply

Your email address will not be published.