Home / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bình Dương_Nhân viên kỹ thuật

Cần nhân viên làm việc ca chiều, từ 13h00-21h00. Văn phòng có chỗ ở lại. ( bạn có thể ở luôn tại đó cũng được). Nhiệm vụ chính: Tư vấn đào tạo tại khu vực Bình Dương gồm Thủ Dầu Một và Mỹ Phước , Tân Uyên Đứng lớp Solidworks …

Read More »