Home / Uncategorized (page 5)

Uncategorized

Phay mastercam 2d_22.Jobsetup: chuẩn bị phôi

Chọn Mainmenu > toolpaths > Job setup. Hộp thoại Job setup được minh họa như hình.         Sau khi chọn loại máy bạn click vào stook setup để thiết lập phôi. Xuất hiện hộp thoại mechine group properties.   Stock Origin: hệ tọa độ chi tiết Có …

Read More »

Phay mastercam 2d_21.Tạo đường chạy dao 2d

Phần mềm MasterCam cùng cấp 3 module để tạo đường chạy dao: module 2D, module 3D và module đa trục (multi-axis). Module 2D để tạo đường chạy dao gia công chi tiết trên mặt phẳng 2D. Module 3D để tạo đường chạy dao gia công các dạng bề mặt 3D. …

Read More »

Phay mastercam 2d_21. Menu Xform

Phần mềm MasterCAMX cung cấp cho chúng ta các chức năng thường được sử dụng để thay đổi vị trí, định hường, và thay đổi kích thước cua đổi tượng như sau:      Xform Translate trong phần mềm mastercam Xform > Xform translate hoặc chọn biếu tượng: để di …

Read More »

Phay mastercam 2d_20. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

Chọn Menu>Edit>trim/break hay chọn biểu tượng  ta có tất cả các lệnh hiệu chỉnh trong phần mềm MasterCam như sau:          Trim và thanh công cụ của Trim phần mềm mastercam Trim giúp ta cắt xén nhiều đối tượng cắt, hoặc kéo dài các đối tượng tại …

Read More »

Phay mastercam 2d_18.Dimension: ghi kích thước

Chọn Menu > Create > Drafting > Dimension     Vertical  : ghi kích thước đứng (theo phương Y) trong phần mềm mastrecam – Chọn điểm thứ nhất – Chọn điểm thứ hai – Chọn vị trí đặt đường kích thước       Horizontal  : ghi kích thước ngang (theo phương …

Read More »

Phay mastercam 2d_17.Spiral / Helix

      Helix: Tạo ra lò xo như một đường Spline. Chọn Menu>Create>Helix hay chọn biểu tượng – Khai báo các thông số trong hộp thoại – Chọn điểm tâm trên màn hình Radius: bán kính đường tròn nhỏ nhất Initial Pitch: bước xoắn cho ṿng đầu tiên Initial Pitch: …

Read More »