Unigraphics NX cơ bản

Trước khi sử dụng phần mềm bạn cần phải hiểu cơ bản nhất về nó, và phần mềm Unigraphics nx cũng vậy, tại sao bây giờ bạn mới quan tâm đến phần mềm thì có thể thấy rằng bạn đã chậm chân rồi, đây là phần mềm được nhiều công ty lớn sử dụng, và ngày càng chiếm được thị phần lớn tại Việt Nam cũng như thế giới.

Trước tiên để không phải hiểu một cách phức tạp, tôi chỉ nói qua các đặc tính dựng hình cơ bản nhất của Unigraphics NX, và dần dần  bạn sẽ đọc thêm các bài viết khác, rồi dễ dàng hình dung toàn bộ phần mềm.

Bên dưới là giới thiệu cơ bản về cách dựng hình trên Unigraphics NX.

Trong NX,  bạn dựng mô hình 3D  và từ đó sẽ xuất ra bản vẽ 2D và các khối lắp 3D

NX sử dụng công nghệ Feature Based. Features là các hình dạng được sử dụng để tạo hình nên một chi tiết. Bạn có thể hiệu chỉnh chúng một cách độc lập.
unigraphic nx

Hầu hết các feature được tạo từ phác thảo.  Phác thảo là phần biên dạng 2D và có thể đùn, xoay và quét theo các đường dẫn để tạo nên feature..

phan-mem-nx

NX  là công cụ thiết kế tham số.  Bạn có thể xác định các thông số tiêu chuẩn giữa các thành phần của đối tượng. Thay đổi tham số sẽ thay đổi kích thước và hình dạng của sản phẩm. Ví dụ, như phần mặt bích bên dưới, thân bích trước và sau khi hiệu chỉnh tham số của các feature.

tu-hoc-nx