Home / Video

Video

Hướng dẫn tách khuôn trên Visi

Hướng dẫn tách khuôn trên Visi. –          Phần mềm Visi là phần mềm tích hợp gia công mặt và SoLid, mặt Nurbs và gia công đường –          Tự động gia công chính xác cao và dễ sử dụng –          Đầy đủ tính năng hiệu chỉnh và thuận tiện cho mô …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng lệnh phác thảo trên Solidworks

Lệnh phác thảo trên Solidworks Các lệnh phác thảo trên solidworks bao gồm-: –          Lệnh Line –          Vẽ hình tứ giác –          Vẽ đa giác đều –          Lệnh Circle –          Lệnh Perimeter Circle –          Lệnh Partial Ellispe –          Lệnh  vẽ cung tròn –           Lệnh Spine –          Lệnh Point –          Lệnh …

Read More »