Home / Video / Tự học inventor

Tự học inventor

Hướng dẫn thiết kế bánh răng trụ, răng thẳng và nghiêng trên Inventor

Hướng dẫn thiết kế bánh răng trụ, răng thẳng và nghiêng Trong video hướng dẫn này sẽ giúp các bạn đọc thông số của bánh răng, mô phỏng chúng vì thể loại ngành này được sử dụng khá phổ biến ở nhiều nơi –          Chọn thông số đầu vào –          …

Read More »

Video hướng dẫn thiết kế chốt xoay và chốt chống xoay trên Autodesk Inventor

Hướng dẫn thiết kế chốt xoay và chốt chống xoay trên Autodesk Inventor Trong video hướng dẫn lần này cùng tập trung vào phần Design Pin. Trong video người hướng dẫn sẽ chỉ có các bạn cách thiết kế các loại chốt như: –          Joint Pin: chốt chống xoay –          …

Read More »