Home / Video / Tự học solidworks

Tự học solidworks

Hướng dẫn sử dụng lệnh phác thảo trên Solidworks

Lệnh phác thảo trên Solidworks Các lệnh phác thảo trên solidworks bao gồm-: –          Lệnh Line –          Vẽ hình tứ giác –          Vẽ đa giác đều –          Lệnh Circle –          Lệnh Perimeter Circle –          Lệnh Partial Ellispe –          Lệnh  vẽ cung tròn –           Lệnh Spine –          Lệnh Point –          Lệnh …

Read More »

Bài tập solidworks nâng cao_ Vẽ bóng chữ U

Muốn nhanh chóng thành thạo solidworks thì bạn phải làm theo các hướng dẫn thiết kế sản phẩm thực tế, điều này có thể khó khăn lúc đầu nhưng sẽ giúp bạn hiểu những kiến thức cần trang bị, chưa làm được thì tham khảo nhanh các tài liệu solidwork …

Read More »

CƠ BẢN SOLIDWORKS 2013

Video hướng dẫn  SolidWorks 2013 được Dassault Systems thiết kế nhằm mục đích hướng dẫn bạn tạo ra các mô hình CAD 3D  bằng những công cụ  được tích hợp sẵn một cách cụ thể . Video này được thiết kế nhằm truyền đạt những kiến thức căn bản nhất …

Read More »