Xây dựng mặt tham chiếu khi vẽ solidworks 2014

Phần mềm cung cấp cho người vẽ solidworks 3 mặt phẳng mặt phẳng cơ bản đó la Front, Top, Right

vesolidworks

 

 

 

 

 

Khi bắt đầu hoc vẽ solidworks cơ bản thì chung ta hau như chỉ thực hành trên 3 mặt phẳng này

Thế nhưng đối với những chi tiết hay các vật thể các các hình dạng đăc biết hơi phức tạp thì 3 mặt phằng này không đủ đề thiết kế điều này đã gây ra khó khăn cho người vẽ rất nhiều

Bài viết này se giúp các bạn giải quyết nhựng khó khăn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xay dựng mặt phằng tham chiếu khi sẽ solidworks