Video hướng dẫn tổng quan về gia công cắt dây trên Delcam FeatureCAM

Video hướng dẫn tổng quan về gia công cắt dây trên Delcam FeatureCAM

[caption id="attachment_7139" align="alignnone" width="600"] tong-quan-ve-gia-cong-cat-day[/caption] Tổng quan về gia công cắt dây Cắt dây EDM là máy CNC có thể cắt được tất cả các biên dạng phức tạp kiểu