Thiết kế trục và bánh răng trên AutoCAD Mechanical

Thiết kế trục và bánh răng trên AutoCAD Mechanical

[caption id="attachment_7032" align="alignnone" width="420"] AutoCAD-mechanical[/caption] AutoCAD Mechanical cung cấp cho ta một công cụ để thiết kế các chi tiết    dạng tròn xoay đối xứng là Shaft Generator. Với

Video thiết kế bằng tham số với Autocad Mechanical

Video thiết kế bằng tham số với Autocad Mechanical

[caption id="attachment_7029" align="alignnone" width="845"] AutoCAD-mechanical[/caption] Thiết kế tham số với Autocad Mechanical Các thông số thiết kế ( độ dài và góc) có thể thay đổi bất cứ lúc nào

Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical

Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical

[caption id="attachment_7025" align="alignnone" width="620"] autocad-mechanical-nguồn-cadmentor.com[/caption] Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical Lệnh tạo lỗ và đường ren có thể gọi ra từ là Tap

Hướng dẫn sử dụng những lệnh vẽ mới trong AutoCAD Mechanical

Hướng dẫn sử dụng những lệnh vẽ mới trong AutoCAD Mechanical

[caption id="attachment_7019" align="alignnone" width="618"] AutoCAD-Mechanical[/caption] Chúng ta ai cũng quen thuộc với AutoCAD tuy nhiên không nhiều người biết đến một công cụ mãnh mẽ hơn dành cho lĩnh vực