Hướng dẫn sử dụng lệnh phác thảo trên Solidworks

Hướng dẫn sử dụng lệnh phác thảo trên Solidworks

[caption id="attachment_7142" align="alignnone" width="1024"] lenh-phac-thao-solidworks[/caption] Lệnh phác thảo trên Solidworks Các lệnh phác thảo trên solidworks bao gồm-: -          Lệnh Line -          Vẽ hình tứ giác -          Vẽ đa giác

Tổng hợp các video hướng dẫn lắp ráp từ cơ bản đến nâng cao trong SolidWorks

Tổng hợp các video hướng dẫn lắp ráp từ cơ bản đến nâng cao trong SolidWorks

  [caption id="attachment_7072" align="alignnone" width="1000"] lắp-ráp-trong- solidworks[/caption] Đối với lệnh tạo môi trường lắp ráp: Ta có các lệnh sau: -          Lệnh Insert Component: lệnh chèn chi tiết vào mô