Kỹ năng Scan 3D và thiết kế ngược

Khi cần dựng lại một mô hình 3D phức tạp thì việc đầu tiên những người làm kỹ thuật cần nghĩ đến đó là quét 3D, với công nghệ quét […]

Khuôn dập liên hoàn

Khuôn dập liên hoàn là sản phẩm để tạo ra các chi tiết tấm số lượng lớn, lên tới vài sản phẩm mỗi giây và quá trình này giảm giá thành sản phẩm khá nhiều, giúp thương mại sản phẩm và dễ dàng cạnh tranh

Thiết kế khuôn nhựa

Chương trình dạy sẽ tập trung nhiều vào phần kiến thức công nghệ và các quy trình, các phần mềm xử lý và thực hành sẽ được hướng dẫn tùy theo học viên sử dụng, và phần mềm được sử dụng chính là Solidworks, NX, Creo. Mỗi học viên chỉ

Phân tích Abaqus

Sử dụng các module PART, PROPERTY, ASSEMBLY, STEP, INTERACTION, LOAD, MESH, JOB, VISUALYZATION, SKETCH. xử lý thiết lập mô hình, gán đặc tính và điều kiện biên, phân chia mạng lưới….

Ansys Fluent

Ansys Fluent: Mô phỏng chuẩn xác các ứng xử dòng chất Newton –  phi Newton, từ dòng 1 pha đến dòng nhiều pha, dòng chảy dưới âm tốc đến dòng vượt âm tốc…Giải quyết các bài toán động lực học (ví dụ: piston, van,…); phân tích tác động của nhiệt độ

Ansys Mechanical APDL cơ bản

Cấu trúc cơ bản một bài tính trong ANSYS. Tổng quát cấu trúc cơ bản của một bài tính trong ANSYS, gồm 3 phần chính: tạo mô hình tính (preprocessor), tính toán (solution) và xử lý kết quả (post processor).

Thiết kế mẫu và xuất chương trình gia công với Jdpaint

Khóa học thiết kế mẫu jdpaint sẽ giúp người học có thể tự mình thiết kế nên các mẫu điêu khắc thông dụng, học thêm các kinh nghiệm thực tế để khai thác tốt máy, biết cách sử dụng vật tư, bảo dưỡng máy phù hợp, cũng như các kinh 

Thiết kế ra rập Giày Dép

Đầu tiên là nguyên lý dựng hình, cách tạo hình và lấy mẫu, sau đó dựng hình đó lên máy tính nhằm sử dụng các loại máy cắt để ra rập Cách lấy size giày dép theo tiêu chuẩn Á, Âu Cách đo và lấy thông số bạn cần Cách

Thiết kế nữ trang Matrix

Thiết kế trang sức là một nghề chuyên nghiệp trong việc tạo nên các sản phẩm phục vụ công việc làm đẹp cũng như những sản phẩm có giá trị […]