Tiếng Anh cơ khí cơ bản

Hình thức đào tạo: Yêu cầu học viên có kiến thức cơ bản về tiếng anh kỹ thuật Hình thức học kèm riêng từng người Đáp ứng nhu cầu của […]

Khóa học cơ khí đại cương

Để có một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực cơ khí từ đó có sự lựa chọn công nghệ phù hợp thì việc tìm hiểu toàn bộ ngành cơ […]

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí

KHÓA HỌC MANG LẠI CHO HỌC VIÊN? Kiến thức căn bản: Nắm được các kiến thức nền tảng về đường nét trong bản vẽ, khổ giấy, kích thước, khung tên, chữ […]