Lập trình Arm STM32

STM32 là chip được phát triển bởi STMicroelectronics và là bộ xử lý giá rẻ

Lập trình Arduino

Ứng dụng Arduino Arduino được chọn làm bộ não xử lý của rất nhiều thiết