Để trở thành kỹ sư về NX là một điều dễ dàng

Phần 1 . Video thiết kế mũ bảo hiểm trên NX 9

NX có rất nhiều modul thiết kế chuyên biệt dành cho từng ngành nhỏ chẳng hạn như thiết kế tàu, thiết kế vỏ máy bay, đường ống điện. Lệnh trong NX 9 modul chuyên môn có tính chuyên ngành cao, do đội ngũ kĩ thuật có sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực đó. Không chỉ những thiết kế chuyên ngành phức tạp mà cả những thiết kế phổ biến thông dụng NX 9 đều có thể xử lí được trong đó bao gồm : bóng đèn, giày dép, ghế nhựa, và vật bất li thân của người tham gia giao thông đó là mũ bảo hiểm.

Mũ bảo hiểm bây giờ bên cạnh yếu tố đảm bảo an toàn là trên hết, nhưng vẫn phải đảm bảo tính thời trang, thời thượng, hợp mốt, vì một bộ phận rất lớn người tham gia giao thông là người trẻ. Chính vì vậy người ta nhờ đến NX 9NX 9 không những giúp những chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế hợp mắt, đáp ứng yêu cầu của người dùng, mà còn giúp thiết kiệm thời gian chi phí sản xuất, sản xuất mũ bảo hiểm hàng loạt đảm bảo thiết kế không thừa không thiếu, loại bỏ phân tích những sai sót. Vậy cho nên ,muốn thiết kế một chiếc mũ bảo hiểm thì NX 9 là lựa chọn tối ưu nhất! Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thiết kế một chiếc mũ bảo hiểm nhanh nhất và đơn giản nhất.

Phần 2. Cách tách khuôn thành nhiều mảnh bằng Moldwizard trên NX 9.0

Trước hết chúng ta phải hiểu được bản chất của việc dùng lệnh để tách khuôn là dùng để tạo mặt core, mặt cavity, mặt parting hay còn gọi là mặt khuôn trên, mặt khuôn dưới và mặt phần khuôn.

–          Công cụ Moldwizard: trước hết bạn cần phải cài đặt chúng, sau khi cài đặt xong bạn cần khởi động NX  sau đó start all applications và chọn Mold wizard; hoặc nhấp chuột và toolbar và chọn Moldwizard

Trong Moldwizard có khá nhiều lệnh, tuy nhiên bạn chỉ cần ghi nhớ một vài lệnh dưới đây để tách khuôn vừa nhanh vừa gọn trên NX 9.0. Bên cạnh đó các bạn cũng cần phải tự trau dồi thêm các lệnh thao tácExtrude, Enlarge về surface. Dưới đây là các lệnh phổ biến trên Moldwizard:

–          Lệnh parting

–          Lệnh creat box

–          Lệnh Auto hole part

–          Lệnh stock size

–          Lệnh replace solid

Trên đây là nội dung tóm tắt về các tách khuôn thành nhiều mảnh trên Moldwizard trong NX 9.0, để có thể nắm chắc được kĩ năng này các bạn hãy cùng theo dõi video hướng dẫn dưới đây:

Phần 3. Khóa học lập trình gia công 2D trên NX

Buổi học đầu tiên học viên được hướng dẫn

Quy trình gia công

–         Trình tự công việc gia công sản phẩm

–         Thiết lập môi trường làm việc

–         Thiết lập tọa độ cho chi tiết gia công

–         Tạo phôi cho chi tiết gia công

–         Chọn máy gia công

–         Các dạng công nghệ trên máy CNC

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Tổng quan về Phay 2D trên phần mềm NX

Buổi học thứ 2 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công 2D_Mill Planar

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2D_Mill Planar

Buổi học thứ 3 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling Area

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Face Milling Area

Buổi học thứ 4 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Face Milling

Buổi học thứ 5 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling Manual

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Face Milling Manual

Buổi học thứ 6 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Planar Mill

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Planar Mill

Buổi học thứ 7 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Planar Profile

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Planar Profile

Buổi học thứ 8 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Rough Follow

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Rough Follow

Buổi học thứ 9 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Rough ZigZag

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Rough ZigZag

Buổi học thứ 10 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Cleanup Corners

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Cleanup Corners

Buổi học thứ 11 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Finish Walls

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Finish Walls

Buổi học thứ 12 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Finish Floor

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Finish Floor

Buổi học thứ 13 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công lỗ Hole Milling

Phương pháp gia công Phay ren Thread Milling

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Hole Milling

Buổi học thứ 14

–         Làm bài tập tổng hợp

–         Làm bài kiểm tra cuối khóa

Bài tập kiểm tra cuối khóa

Phần 3. Khóa học lập trình gia công Phay 3D trên phần mềm NX

Buổi học đầu tiên học viên được hướng dẫn

Quy trình gia công

–         Trình tự công việc gia công sản phẩm

–         Thiết lập môi trường làm việc

–         Thiết lập tọa độ cho chi tiết gia công

–         Tạo phôi cho chi tiết gia công

–         Chọn máy gia công

–         Các dạng công nghệ trên máy CNC

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Tổng quan về Phay 3D trên phần mềm NX

Buổi học thứ 2 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Zlevel Follow Cavity

Phương pháp gia công  Core

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Zlevel Follow Cavity

Buổi học thứ 3 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Profile Steep

Phương pháp gia công  Contour ZigZag

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour ZigZag

Buổi học thứ 4 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Follow

Phương pháp gia công  Flowcut Ref Tool Old

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Flowcut Ref Tool Old

Buổi học thứ 5 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut Smooth

Phương pháp gia công  Cavity Mill

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Flowcut Smooth

Buổi học thứ 6 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Plunge Milling

Phương pháp gia công  Corner Rough

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Plunge Milling

Buổi học thứ 7 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Rest Milling

Phương pháp gia công  Zlevel Corner

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Rest Milling

Buổi học thứ 8 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Fixed Contour

Phương pháp gia công  Contour Area

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour Area

Buổi học thứ 9 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour  Area

Phương pháp gia công  Contour Streamline

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour Streamline

Buổi học thứ 10 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Surface Area

Phương pháp gia công  Contour Streamline

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour Surface Area

Buổi học thứ 11 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Area Non Steep

Phương pháp gia công  Contour Area Dir Steep

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour Area Non Steep

Buổi học thứ 12 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut Single

Phương pháp gia công  Flowcut Multiple

Phương pháp gia công   Profile 3D

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Flowcut Single

Buổi học thứ 13 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut ref Tool Test

Phương pháp gia công  Solid Profile 3D

Phương pháp gia công  Contour Text

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

Contour Text

Buổi học thứ 14

–      Làm bài tập tổng hợp

–      Kiểm tra cuối khóa

Bài kiểm tra cuối khóa

Học tại ADVANCE – CAD

  1.     Bạn được hướng dẫn bởi các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, truyền đạt dễ hiểu và tận tình trong giảng dạy.
  2.    Được học trong môi trường năng động, trang thiết bị máy móc hiện đại.
  3.    Được hỗ trợ cài đặt phần mềm và phát giáo trình miễn phí, ngoài ra còn được cung cấp video hướng dẫn chi tiết cho học viên có thể dễ dàng học khi ở nhà.
  4.   Bảo hành tri thức: khi gặp khó khăn trong công việc học viên sẽ được hỗ trợ từ các kỹ sư của trung tâm.
  5.    Sau kết thúc khóa học và làm bài kiểm tra cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
  6.    Advance – cad là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước vì vậy sau khóa học các bạn sẽ được giới thiệu đến các đối tác của trung tâm hiện nay.

Với những điểm nổi trội trên Advance – cad sẽ là sân chơi chất lượng cho các học viên, quý doanh nghiệp muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CAD CAM ADVANCECAD

A close up of a sign Description automatically generated

Trụ sở chính: 163 Nguyễn Bá Tòng. Phường 11. Q. Tân Bình. HCM

Địa chỉ các chi nhánh, cơ sở cụ thể quý khách vui lòng xem mục liên hệ

Mail: tivicad@gmail.com hoặc advancecad@tranyen.com

SĐT: 02839718463 – 03.7777.0090