Loading Events

Gia công sản phẩm là công việc không thể thiếu của mọi công ty kỹ thuật, cho dù là cơ khí hay các loại hình sản xuất khác. Và đặc biệt hiện nay là các công nghệ gia công đã được tự động hóa, nên việc thực hiện sẽ nhanh hơn và chính xác hơn so với việc gia công truyền thống trước đây.

Và đã là công nghệ nếu bạn nắm được quy trình và hiểu về nó thì công việc của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và sự kiện để nắm quy trình gia công chi tiết sẽ giúp chủ động tạo nên các sản phẩm thực tế mà bạn cần, đồng thời dễ dàng hợp tác và giao việc với các dịch vụ gia công bên ngoài.

Ví dụ một quy trình gia công tiêu chuẩn cho bạn dễ hình dung

Lên bản vẽ chi tiết mà bạn cần gia công có thể là 2D hoặc 3D.

Hiểu được cơ bản công nghệ chế tạo sản phẩm của bạn mà tạo bản vẽ và thay đổi thiết kế cho phù hợp, nếu gia công khó thì chi phí sẽ rất cao vì thời gian gia công lâu, cách gia công cũng khác

Tạo bản vẽ tương ứng với loại gia công mà bạn cần như cắt laser, EDM, tiện, phay,..

Thêm các thông tin cơ bản lên bản vẽ để người gia công hiểu

Đó là công đoạn nếu bạn đặt gia công, còn nếu bạn tự gia công luôn sẽ theo bước tiếp theo bao gồm

Phân tích các công đoạn, quy trình công nghệ để tạo ra sản phẩm một cách tối ưu nhất (nhanh và tiết kiệm, đúng chính xác yêu cầu)

Tạo chương trình gia công cho chi tiết hoặc vẽ lại biên dạng cắt 2d nếu người ta chỉ đưa bản vẽ

Chọn dao và các chế độ cắt cơ bản

Tạo chương trình và kiểm tra chương trình

Nhập vào máy và gá đặt, chạy máy

Kiểm tra chi tiết sau gia công và kết thúc

Vì vậy quy trình gia công này sẽ rất cần thiết cho mọi người, từ thiết kế cho tới người gia công. Và khi nắm được nó mọi công đoạn sau sẽ dễ dàng hơn. Làm đúng quy trình hạn chế sai sót và dễ dàng truyền đạt lại cho những người đi sau

Thời gian và địa điểm, thông tin của sự kiện sẽ được trung tâm hiệu chỉnh và cập nhật tại đây

 

Speakers

Nahuel Qillaq

Functional Programming

Maiara Ailen

Data Structure

Wapasha Ujarak

Front End Technology

Organizer

Advance CAD