Học Cơ Khí Bài_53: Phương pháp nhiệt luyện thường hoá và Tôi

toi-kim-loaai

1)   Thường hoá

Quá trình thường hoá cũng được tiến hành như ủ, chỉ khác ủ ở chỗ phôi sau khi nung được làm nguội trong không khí tĩnh, thời gian nguội nhanh hơn so với ủ nên tốc độ nguội nhanh hơn ủ một ít. Sau khi thường hoá, thép cũng có cấu trúc đồng nhất, nhỏ hạt như ủ nhưng độ Qứng cao hơn và độ dẻo thấp hơn ủ một ít. Điều quan trọng là sự khác nhau dó không lớn nhưng thời gian giảm đáng kể, hiệu suất sử dụng lò nâng cao nên trong nhiều trường hợp có thể người ta dùng thường hoá thay cho ủ.

2)  Tôi

Tôi là quá trình nung nóng kim loại tới nhiệt độ nhất định tương ứng với từng loại vật liệu, giữ ờ nhiệt độ đó một thời gian để đồng đểu nhiệt độ, ổn định cấu trúc của kim loại và làm nguội đột ngột (nguội cưỡng bức) trong môi trường nguội tương ứng, thường dùng nước, dầu, nước muối,… Tốc độ đó phải vượt quá tốc độ tới hạn Vlh (hình 9.2). Sau khi tôi độ cứng của thép tăng lên, dộ dẻo giảm, ứng suất dư tăng làm thép trở nên giòn. Để khử ứng suất dư bên trong và giảm tính giòn, tãng độ bền của thép, sau khi tôi bắt buộc phải tiến hành ram. Quá trình tôi có thể tiến hành trong một môi trường hoặc nhiều môi trường, ví dụ, đầu tiên ta làm nguội trong nước lã với tốc dộ nguội nhanh sau đó làm nguội tiếp trong dầu công nghiệp để có tốc độ nguội chậm hơn.

Khi tôi thép cácbon với tốc độ nguội vượt tốc độ tới hạn (V = V > V ,h)ftổ chức nhận được sẽ là máctenxit(M). Đó là dung dịch đặc quá bão hoà c trong Fe, đây là tổ chức có độ cứng cao, kém ổn định. Do làm nguội nhanh nên một lượng Ostenit không kịp chuyển biến tạo thành Ostenit dư làm giảm độ cứng của Ostenit. Nếu nung nóng đến dưới nhiệt độ dường A, (727″C), máctenxit sẽ tiêt bớt cđể tạo thành các dạng cácbit và tuỳ theo nhiệt độ ta sẽ thu được có thể là máctenxit ram, trôxtit ram và xoócbit ram.

nhiet-luyen

Với thép cácbon trước cùng tích ta nung đến nhiệt độ trên đường A, một khảng 20 – 40(’c, còn với thép sau cùng tích dưới đường AOT dù có tổ chức hai pha Ostenit và Xêu nhưng lượng xẻnbé nên chỉ cần nung đến nhiệt độ trên đường A, khoảng 30 – 50″c.

Trong nhiều trường hợp ta cần tạo chi tiết có bể mặt cứng nhưng bên trong vẫn dẻo, người ta tiến hành tôi bề mật. Bể mặt chi tiết được nung nóng nhờ những vòng cảm ứng với dòng diện tần số cao. Nhờ hiện tượng cảm ứng mà trên bề mặt xuất hiện dòng fucô làm cho chi tiết dược nung nóng . Mật độ dòng điện trên tiết diện ngang tập trung chủ yếu ờ ngoài nên phía ngoài sẽ được nung nóng và sẽ dược tôi khi làm nguội. Chiều sâu tôi tỷ lệ với tần số f của dòng cao tần. Vì vậy người ta gọi là tôi cao tần hay tôi cảm ứng .