Học Cơ Khí Bài_55: Hoá Nhiệt Luyện

hoa-nhet-kim-loai

1)   Khái niêm

Là phương pháp gia công nhiệt bằng cách khuếch tán ở trạng thái nguyên tử một sô’ nguyên tô’ từ môi trường bên ngoài ở nhiệt độ cao nhằm làm thay đổi thành phần hoá học lớp bề mặt dẫn đến thay đổi tính chất của nó. Mục đích của phương pháp này là:

–      Nâng cao độ cứng, tính chống mài mòn và độ bền mỏi lớp bề mặt với hiệu quả cao hơn tôi bề mặt. Để đạt mục đích này người ta thường dùng thấm cácbon (thấm than), thấm ni tơ, thấm cácbon – nitơ (xyanua hoá), thấm kim loại.

–      Nâng cao tính chống ăn mòn điện hoá và hoá học (chống oxy hoá ờ nhiệt độ cao), ta có thể dùng thấm crôm, thấm nhôm, thấm silic. Các quá trình này phải tiến hành ở nhiệt độ cao, thời gian dài nên ít được sử dụng.

Thông sô’ công nghệ ờ đây là nhiệt độ và thòi gian.

2)  Các phương pháp hoá nhiêt luyên

a)  Thấm eácbon (thấm than).

là phương pháp hoá nhiệt luyện phổ biến nhất, dễ thực hiện nhất, được ứng dụng nhiều nhất.

Thấm cácbon là phương pháp làm bão hoà c lên lớp bề mặt để tăng hàm lượng c lớp bề mặt, sau đó tiến hành tôi và ram thấp ta sẽ nhận được bể mặt có độ cứng, độ bền cao mà lõi vẫn giữ được độ bền, dai.

Thấm cthường được dùng cho thép có hàm lượng c thấp (0,1 – 0,25 % C).

Đối với thép cácbon, ta thấm ở nhiệt độ mà thép chỉ tồn tại một pha Ostenit, thời gian thấm phụ thuộc vật liệu, hình dạng, kích thước chi tiết và đặc biệt là chiều sâu lớp thấm. Nói chung, nhiệt độ càng cao, thời gian thấm càng dài thì chiều sâu thấm nhận được càng lớn .

Tuỳ thuộc thời gian và nhiệt độ thấp, hàm lượng cácbon có thể nâng lên đến 1,2 – 1,3%, chiều sâu thấm có thể đạt được đến 2mm.

b)  Thấm Nitơ

Là phương pháp hoá nhiệt luyện nhằm làm bão hoà nitơ vào lớp bề mặt nhằm nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn. N nguyên tử nhận được khi phân huỷ amôniăc: