Học Cơ khí Bài_59: Phân loại hệ thống điều khiến

phan-loai-he-thong-dieu-kien-59

1)    Phân loại hệ thống điều khiến

Hiện có nhiều cách phân loại hệ thống điều khiển, mỗi cách phân loại theo những chỉ tiêu khác nhau, chẳng hạn theo: dạng tín hiệu (rời rạc hay liên tục), lớp các phương trình vi phân mô tả động lực học hệ thống, dạng năng lượng tiêu thụ, sô’ vòng kín trong hệ, dạng truyền động trong hệ,… Để làm cơ sở nghiên cứu các nội dung cơ bản của lý thuyết điều khiển, người ta phân loại theo nguyên lý điều khiển; có hai nguyên lý điều khiển cơ bản: nguyên lý điều khiển kín (hệ thống điều khiển kín) và nguyên lý điều khiển hở (hệ thống điều khiển hớ).

Hệ thống điều khiển hở – là hệ thống mà tác động điểu khiển R độc lập với đầu ra c (hình 0.9a). Hệ thống điều khiến hớ có một sô’ đặc điểm (so với hệ kín) là:

phan-loai-he-thong-dieu-khien

Hình 0.9. Hệ điều khiển hở (a) và kín (b)

–        Độ chính xác điều khiển cao.

–        Dễ bị tác động bới các biến đổi xung quanh.

–        Đáp ứng chậm khi tác động vào thay đổi.

–        Đơn giản, giá thành thấp.

Hệ thống điều khiển kín là hệ thống mà tác động điều khiển R phụ thuộc đầu ra c (hình 0.8. hình 0.9b). Hệ thống điều khiển kín có một sô’ đặc điểm (so với hệ hở):

–        Độ chính xác điều khiển được nâng cao và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

–        Tốc độ điều khiến (đáp ứng) nhanh.

–        Hệ thống điều khiển phức tạp hơn, giá thành cao hơn.

–        Hạn chế được các tác động khi có những biến đổi xung quanh.

2)     Một số phân tử, thiết bị của hệ thống điểu khiển tự đông

Trong hệ thống điều khiển tự động, những phần tử, thiết bị cơ bản gồm có:

–       Cảm biến (bộ cảm biến) là phần tử (hay thiết bị) để xác định (đo) sự thay đổi trạng thái của đại lượng vật lý (ví dụ: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, cường độ ánh sáng, cường độ âm thanh, lực, mômen, dịch chuyển, vận tốc, gia tốc,…), rồi chuyển các thông tin về sự thay đổi này (ở dạng tín hiệu điện hoặc khí nén, hoặc thuỷ lực,…) đến thiết bị so sánh của bộ điều khiển. Phần tử phản hồi H (hình 0.8; hình 0.9b) chính là phần tử cảm biến.

–       Bộ so sánh là thiết bị để so sánh (thực hiện các phép toán so sánh hoặc số học) giữa đại lượng ra (giá trị thực) với đại lượng vào (giá trị cần), rồi chuyển (sự chênh lệch vào/ra) thành tín hiệu tác động đến phần tử điều khiển để biến đổi, xử lý tiếp.

–       Bộ khuếch đại là thiết bị để khuếch đại (công suất) các tín hiệu đo lường (thường rất nhỏ, cỡ phần trãm đến phần vạn của Watt) trước khi được chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển tác động dến cơ cấu chấp hành.

Thiết bị khuếch đại cũng có rất nhiều loại, chẳng hạn: máy điện khuếch đại, khuếch dại từ, khuếch đại rơ le, khuếch đại điện từ bán dẫn,… Ngoài ra còn dùng các bộ khuếch đại thuỷ khí có hệ sô’ khuếch đại lớn và thường được sử dụng làm luôn cả chức năng của thiết bị chấp hành, khi đó gọi là động cơ sécvô hay cơ cấu sécvô.

–       Bộ chấp hành là thiết bị thục hiện các quy luật diều khiển tác động lên đối tượng sản xuất. Trong kỹ thuật điều khiển tự động, đó thường là các loại