Học Cơ khí Bài_60: Tự động hoá cứng

tu-dong-cung-60

Tự động hoá cứng là quá trình điều khiển hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ thực hiện bằng chương trình điều khiển cứng, được thiết lập theo yêu cầu thiết kế, chế tạo sản phẩm. Trong quá trình điều khiến tự dộng, người thợ không phải trực tiếp can thiệp vào các hoạt dộng đó, mà chi cần kiểm tra, giám sát chúng.

Trong sản xuất cơ khí, các máy dược tự động hóa cứng thường là các máy gia công cắt gọt. như máy tiện rêvônve; các máy tự dộng điều khiển bằng trục phân phối (máy tự động nhóm I, nhóm II, nhóm III), như: tiện, phay, bào, khoan,…; hay các máy gia công cơ khí khác, như: máy dập, máy cắt thép tấm,…

Chương trình điều khiển cứng được lưu trữ trong một sô’ cơ cấu cơ khí, phần lớn là cơ cấu cam,… Việc tính toán, thiết kế cơ cấu cam được trình bày trong môn học Nguyên lý máy.

Các máy tự động hóa cứng ứng dụng gia công các chi tiết máy trong sản xuất hàng loạt lớn hay hàng khối, chu kỳ sản xuất kéo dài (hàng tuần, hàng tháng hoặc lâu hơn nữa). Mỗi khi thay đổi chi tiết gia công, phải thay dổi chương trình cứng, tức là phải tính toán, thiết kế, chê tạo lại cơ cấu cam khác nên thời gian “lập trình” chuẩn bị sản xuất rất lâu, có khi hàng tháng trời.

Một số hệ tự động điều khiển bằng công tắc hành trình hoặc bằng cam

– Hệ thống tự động điều khiển vị trí (công tắc hành trình, hình 0.10) là hệ thống điều khiển khống chế và đổi chiều chuyển động các cơ cấu chấp hành bằng cách sử dụng các cữ chặn (hay còn gọi là gối tựa) tác động lên các phần tử chuyển đổi (công tắc hành trình) từ tín hiệu tác động thành tín hiệu điều khiển điện hoặc tín hiệu đìều khiển cơ.

tu-dong-hoa-cungg

Hình O.lO a mô tả nguyên lý hệ điều khiển vị trí, điều khiển chuyển động tự động qua lại của bàn máy (cơ cấu chấp hành), bàn 1 chuyển động (qua lại) trên sống trượt của thân 2, khi các cữ chặn 4 hoặc 5 tác động vào các công tắc hành trình 3 hoặc 6, chuyển tín hiệu điện về bộ điều khiển, điều khiên động cơ đổi chiều quay, do đó đảo chiều chuyển động bàn 1.

Hình 0.1 O b: Bàn 1 chuyển động (qua lại), khi các cữ chặn 2 (lắp trên bàn 1) tác động lên đầu cần gạt 3, làm thanh đẩy 4 dịch chuyển, điểu khiển van chỉnh hướng 5, do đó điều khiển chiều chuyển động của píttông 6 và đảo chiều chuyển động bàn 1.

– Hệ thống tự động điều khiển chép hình là hệ thống điểu khiển sử dụng chi tiết mầu có hình dạng giống chi tiết cần gia công. Quỹ đạo chuyển động của dụng cụ cắt dược điều khiển chép theo hình dạng chi tiết mảu trong quá trình cắt gọt.