Học Cơ khí Bài_61: Các dạng điều khiển bằng chép hình

chep-hinh-co-khi

Hiện có ba dạng điều khiển bằng chép hình: chép hình cơ khí, chép hình cơ điện, chép hình thuỷ lực.

– Chép hình cơ khí được trình bày trên hình 0.11.

Phôi 1 và mẫu 4 quay cùng tốc độ. Nhờ trọng lượng 5 (lực kéo bàn 6), mẫu 4 gá trên bàn 6 luôn được ép vào con lăn dò hình 3; do đó phôi 1 cũng luôn bị đẩy ép vào dao phay 2 (cùng đường kính ngoài với con lăn dò hình 3). Kết quả là mẫu 4
quay đến đâu thì phôi 1 sẽ được dao 2 cắt gọt đến đó theo đúng hình dạng,
kích thước của mẫu.

tu-dong-hoa-cung-ngat

– Hình 0.12 trình bày hệ điều khiển chép hình cư – diện.

Trong khi chép hình, bàn máy 5chuyển động dọc liên tục (nhờ lệnh diềukhiển đến ly hợp Mc), làm mẫu chéphình 2 tác động lên đầu dò biên dạng 3,qua hệ đòn, mạch diện được nối khi vớitiếp điểm A khi với tiếp điểm B, truyềntín hiệu về bộ điều khiển 4, từ đó điềukhiển các ly hợp MA để nâng hoặc MB đểhạ ban  5. Quá trình này cứ diên ra liêntục trong khi dao phay quay cắt gọt vàđứng yên (tâm trục quay cố định), do đóphôi 1 được cắt gọt theo biên dạng và kích thước mẫu 2.

tu-dong-hoa-cong-nghiep-chephinh

Hình 0.13 trình bày hệ điều khiển chép hình thuỷ lực.

Bàn máy 9 chuyển động dọc s, mẫu 10 gá trên bàn 9 luôn tác động vào đầu dò 11 làm nó chuyển động lúc lên lúc xuống tùy thuộc vào hình dạng của mẫu. Nếu 11 đi lên, con trượt 1 dịch lên, đầu cấp từ p đến A làm xi lanh 4 di lên (do píttông 3 cố định), đưa dộng cơ 5 và dao phay 6 lên theo trong khi dao 6 vẫn quay liên tục thực hiện quá trình cất gọt phôi 7 để tạo hình dáng, kích thước giống mẫu 10. Khi 4 đi lên, nhờ thanh gá 8, vỏ van trượt di lên theo cho dến khi con trượt 1 ở vị trí trung gian như hình vẽ. Lò xo nén 2 luôn giữ cho 11 tiếp xúc với mẫu 10. Nếu 11 đi xuống, con trượt 1 bị 2 đẩy dịch xuống theo, đầu cấp từ p đến B làm xi lanh 4 di xuống,…, quá trình diễn ra ngược lại, dao 6 cắt gọt tiếp phôi 7 ứng với quá trình đó.

– Hệ thống tự động điều khiển bằng trục phân phối: là hệ thống diều khiển dùng nhiều cam khác nhau lắp trên một trục quay, gọi là trục cam phàn phối (trục phân phối). Như vậy, trục phân phối lưu trữ nhiều chương trình gia công gồm nhiều chuyển dộng nối tiếp nhau (chảng hạn một sô’ chuyển động: cắt gọt, chạy không, điểu khiển,…) của một chu kỳ gia công.

Hình 0.14 trình bày trục phân phối quay tổc độ npp (vg/ph), các cam c, i=l – 5 quay theo. Nhờ quy luật chuyển động được thiết kế, chế tạo trên từng cam, do đó tạo ra các chuyển động lắc (L2, L4, L5) và tịnh tiến (Tl, T3, T5) tương ứng. Các chuyển động này sẽ được truyền tới các bộ chấp hành bằng các xích truyền động cơ khí.