Học Cơ Khí Bài_62: Tự động hoá mềm

tu-dong-hoa-mem

1.1.     Tự động hoá mềm

Tự động hoá mềm là tự động hóa, trong đó quá trình điều khiển tự động (ĐKTĐ) các hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ bằng chương trình điều khiển mềm. Quá trình ĐKTĐ, người thợ không phải trực tiếp can thiệp hay tác động vào các hoạt động đó, mà chỉ cần kiểm tra, giám sát chúng.

ĐKTĐ bằng chương trình mềm là một bưóc và là hướng phát triển cao và có nhiều ưu điểm hơn TĐH cứng. Mỗi khi nhu cầu về sản phẩm thay đổi (số lượng tảng, kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng,…) thì mọi công việc chuẩn bị cho sản xuất sản phẩm mới được rút ngắn đi rất nhiểu bằng việc lập lại chương trình gia công mới, thay vì việc phải tính toán, thiết kế, chế tạo thử nghiệm, hiệu chỉnh các cơ cấu điều khiển cơ khí mới, trước khi đưa chúng vào sản xuất. VI vậy TĐH mềm rất phù hợp với sự thay đổi, biến động của sản phẩm và có thể áp dụng cho mọi quy mô sản xuất, từ đơn chiếc, sửa chữa, loạt nhỏ cho đến loạt lớn hay hàng khối.

1.2.Chương trình gia công, dữ liệu chương trình và mã hoá dữ liêu

a)     Chương trình gia công

, Để gia công chi tiết trên máy điều khiển chương trình số, đầu tiên phải chuẩn hoá lại cách ghi kích thước trên bản vẽ thiết kế chi tiết, sau đó thiết lập quy trình công nghệ gia công; tiếp đến là chuyên toàn bộ nội dung của quy trình công nghệ gia công thành chương trình gia công chi tiết thông qua

một ngôn ngữ lập trình nào đó. Cuối cùng, muốn máy hoạt động theo chương trình vừa lập, toàn bộ nội dung chương trình phải được mã hoá thành tín hiệu số (để máy đọc và hiểu được) và chuyển thành tín hiệu điều khiển hoạt động các cơ cấu chấp hành trong máy.

Hiện nay, ngôn ngữ lập trình có rất nhiều loại, phát triển ở từng mức độ khác nhau tuỳ theo lĩnh vực ứng dụng. Có thể thấy một số loại sau:

–    Ngôn ngữ bậc thấp (ngôn ngữ máy – Asembler), lập cho các mạch vi xử lý (thẻ điện tử).

–    Ngôn ngữ bậc cao (Pascal, Fortran, Basic, c, c~\…), lập cho các máy tính cá nhân.

–    Ngôn ngữ thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp (dưới dạng các biểu đồ lôgíc, sơ đồ bậc thang, dãy lệnh,…), lập cho các máy tính cá nhân, máy tính chuyên dụng công nghiệp trong hộ thống tự động khả lập trình.

Do sự phát triển đa dạng của ngôn ngữ lập trình, hội đồng Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO dã nghiên cứu và thống nhất đưa ra ngôn ngữ lập trình cho các máy NC, CNC. Chẳng hạn tiêu chuẩn ISO 6983, ISO 646, ISO 2972,… Hoặc một số nước cũng có những tiêu chuẩn riêng, ví dụ DIN 66025 (Đức), rocr 13052-74 (Nga),…

b)     Dữ liệu chương trinh

Toàn bộ nội dung quy trình công nghệ gia công (lập thành chương trình gia công) gọi là dữ liệu chương trình. Trong gia công cơ khí, dữ liệu chương trình có ba loại:

–    Dữ liệu hình học, động học: gồm các thông tin liên quan đến chuyển động bàn máy, chi tiết gia công và dụng cụ cắt; cụ thể là: hê trục toạ độ xác định vị trí tương đối giữa bàn máy, chi tiết gia công và dụng cụ cắt; kích thước chi tiết, dạng nội suy; các dạng dao, kích thước và vị trí của chúng.

–     Dữ liệu kỹ thuật, công nghệ: gồm các thông tin liên quan đến chế độ cắt gọt, diều kiện gia công; chẳng hạn: tốc độ quay trục chính, bước tiến dao gia công, chạy không,…

–    Dữ liệu phục vụ gia công: gồm các thông tin liên quan đến phục vụ cho quá trình gia công, ví dụ: chu kỳ kích thước và chu kỳ gia công; kho dao, số hiệu và sự lựa chọn dao, điểm thay dao; kiểm tra kích thước chi tiêt, chế độ bôi trơn, làm mát; dọn phoi; các điều kiện về an toàn,…

c)     Mã hoá dữ liệu

Các dữ liệu trên được mã hoá trên cơ sờ hệ nhị phân, gồm các yếu tố:

–    Bít là đơn vị thông tin nhỏ nhất và là phần tử cơ bản để mã hoá dữ liệu. Một bít được biểu diễn bởi chữ sô “0” hoặc “1”.

–    Byte là cácbít được xếp thành hàng ngang trên 8 cột dọc, gọi là một byte. Tuỳ theo vị trí cúa các bít “0” hoặc “1” trong một byte, mà mỗi byte có thể biểu diễn một chữ sô’ hay một ký hiệu toán hoc (+, hay một chữ cái,… nào đó.

–    Từ là tập hợp hai byte nối tiếp gọi là một từ (Word). Với một từ, có thê biểu diền một dữ liệu nào đó của chương trình.

–    Câu hoặc khối lệnh là tập hợp nhiều từ sẽ tạo thành một câu hoặc khối lệnh để diễn tả một quy trình gia công nào đó.

Như vậy, sau khi mã hoá, chương trình gia công sẽ là tổ hợp các số “0” và “1”, rất thuận tiện cho kỹ thuật điều khiển số.