Học solidwork 2014_Đưa chi tiết vào môi trường Assembly

Nhấp chọn vào lệnh Insert Components  , lúc này hộp thoại Insert Component sẽ xuất hiện. Chúng ta nhấp chọn vào nút Browse và chọn đường dẫn đến chi tiết cần đưa vào môi trường lắp ráp.

swioithieu