Học solidwork 2014_Lệnh bo góc – Fillet và vát góc – Chamfer

Lệnh Fillet: Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools  hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools\ Fillet.

swvatgoc1

Nhấp chọn vào đối tượng cần bo góc, sau đó nhập bán kính góc bo trong hộp thoại Sketch Fillet như hình. Cuối cùng chúng ta sẽ có kết quả như hình sau.

swvatgoc2

Lệnh Chamfer: Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools   hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools\ Chamfer.

swvatgoc3

Chọn vào vị trí cần vát, sau đó nhập các thông số và tùy chọn trong hộp thoại Sketch Chamfer như hình. Cuối cùng ta sẽ có kết quả như sau.swvatgoc4