Học solidwork 2014_Môi trường lắp ráp chi tiết – Assembly

Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi  tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ Solidwork sở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế. Chú ý khi làm việc với bản vẽ lắp ta luôn dùng các lệnh Zoom in\ Out, Zoom to Fit để Zoom to các mặt, chi tiết khi cần thiết và các lệnh Pan, Rotate View để di chuyển cũng như xoay đối tượng khi chọn mặt lắp ghép. Ngoài ra còn được hỗ trợ bởi hai lệnh Move ComponentRotate Component trong thanh menu Assembly.

Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới.

–          File – > New.

–          Nhấp chọn biểu tượng lệnh New .

–          Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.

swioithieu

Chọn vào Assembly để bắt đầu với việc lắp ráp các chi tiết.