Hướng dẫn gia công phay 2.5D trên Solidcam 2020

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng các công nghệ Phay 2.5D của SolidCAM để gia công chi tiết như dưới. Gia công được thực hiện trên Máy CNC 5 trục trong một thiết lập, sử dụng một Hệ thống tọa độ SolidCAM.


• Gia công mặt trên (FM_facemill)
Thao tác phay mặt này xác định gia công của mặt trên của chi tiết.
Dao phay mặt Ø40 mm (1.6 in) được sử dụng với công nghệ nở để loại bỏ 0,5 mm (0,02 in) vật liệu khỏi mặt trên cùng của phôi.
• Gia công hình dạng bên ngoài (F_contour)
chu trình profile này xác định gia công của hình dạng bên ngoài. Vật liệu được loại bỏ trong ba lần cắt xuống bằng cách sử dụng dao phay ngón Ø16 mm (0,625 in) và một đường hoàn thiện bổ sung được thực hiện để loại bỏ 0,3 mm (0,012 in) còn lại khỏi tường.
• Gia công đảo và hốc (P_F; P_contour1; P_contour2)
Các chu trình Pocket xác định gia công của đảo và hốc. chu trình đầu tiên tạo ra hòn đảo lớn sử dụng dao phay ngón Ø16 mm (0,625 in).
Công nghệ hốc mở sử dụng chiến lược profile và tiếp cận từ bên ngoài, để lại lượng dư 0,2 mm (0,008 in) trên các thành bên của hòn đảo để vượt qua hoàn thiện. Trong thao tác thứ hai, công cụ tương tự được sử dụng để tạo các nút trên mặt trên của đảo. Trong chu trình thứ ba, hốc thông được tạo bên trong đảo bằng dao phay ngón Ø10 mm (0,4063 in).

Video hướng dẫn:


• Vét góc và gia công tinh (P_contour2_1; F_contour_1)
Các chu trình này xác định các góc gia công bên trong của hốc thông qua và hình dạng bên ngoài. Cả chu trình Pocket và chu trình Profile đều sử dụng dao phay ngón Ø3 mm (0,125 in) với tùy chọn Vật liệu dư để chỉ loại bỏ vật liệu còn sót lại sau công cụ lớn hơn khỏi các chu trình trước đó.
• Gia công vát (F_F7)
Thao tác profile này xác định gia công các vát trên các cạnh của chi tiết bằng cách sử dụng mũi khoan vát Ø8 mm (0,3125 in) và tùy chọn Chamfer.
• Gia công rãnh T (TSlot_T_Slot)
chu trình T-Slot này được xác định để gia công rãnh bên. Một dao phay khe Ø36 mm (1,4 in) được sử dụng và các đường hoàn thiện được thực hiện trên sàn rãnh, trần và tường.
• Gia công lỗ (D_D – D_D2_1)
Các chu trình khoan này xác định khoan trung tâm và khoan các lỗ nằm trên tất cả các mặt của chi tiết.