Hướng dẫn tính năng nhận diện đối tượng tự động trong phay Solidcam 2020

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng công nghệ Gia công và Nhận dạng Tính năng Tự động của SolidCAM để gia công chi tiết như bên dưới. Gia công được thực hiện trên Máy CNC 5 trục trong một thiết lập, sử dụng một Hệ tọa độ SolidCAM


• Gia công mặt trên (FM_facemill)
Thao tác phay mặt này xác định gia công của mặt trên của chi tiết.
dao phay mặt Ø38 mm (1,5 in) được sử dụng với công nghệ mở rộng để loại bỏ vật liệu khỏi mặt trên cùng.
• Gia công hốc (PR_selected_faces)
chu trình Pocket Recognition này tự động nhận dạng và xác định gia công của tất cả các thành phần hốc. Sử dụng dao phay ngón Ø20 mm (0,75 in), công nghệ hốc mở thực hiện chuyển động tiếp cận từ một điểm được tính toán tự động bên ngoài vật liệu. Công cụ đi xuống độ sâu cần thiết và sau đó di chuyển theo chiều ngang vào vật liệu. Đặc biệt chiến lược được áp dụng cho các hốc thông , đòi hỏi phải đào sâu để chúng được gia công hoàn toàn.

Video hướng dẫn


• Khoan tâm (DR_drill_r)
chu trình nhận dạng khoan này tự động nhận dạng và xác định khoan tâm của tất cả các tính năng lỗ. Một mũi khoan điểm Ø10 mm (0,4083 in) được sử dụng và độ sâu vát được áp dụng tự động cho từng nhóm lỗ.
• Khoan (DR_drill_r1 – DR_drill_r6)
Các chu trình nhận dạng khoan này xác định việc khoan tất cả các tính năng lỗ . Đối với mỗi chu trình, SolidCAM tự động nhận ra lỗ hổng
tính năng theo các bộ lọc cụ thể. Độ sâu khoan được xác định tự động và các lỗ xuyên qua được mở rộng để chúng được gia công hoàn toàn.
• Gia công vát (CHamfer_faces)
chu trình nhận dạng Chamfer này tự động nhận dạng và xác định gia công của tất cả các tính năng vát cạnh. dao phay vát Ø10 mm (0,4063 in) được sử dụng để tạo độ sâu cho vát 0,5 mm (0,02 in). Công cụ hạ xuống và tạo vát trên các cạnh của chi tiết với đường kính Cắt là 2 mm (0,08 in), trong khi vẫn duy trì độ lệch an toàn 4 mm (0,16 in).