Hướng dẫn tự học Cimco Edit cơ bản

Lập trình CNC bằng tay trên Cimcoedit v6

Tạo code CNC gia công khỏa mặt cimcoedit. Để bắt đầu gia công một chi tiết ta cần gia công bề mặt thật chính xác để tạo chuẩn tinh thống nhất, vì thế độ chính xác của bề mặt chi tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác về hình dáng ,kích thước của cả chi tiết trong những nguyên công tiếp sau. Để tạo ra được độ chính xác ấy ta có thể thao tác trên máy phay cơ bình thường ngoài ra ta có thể thực hiện phay cnc bằng những dòng lệnh được tạo tự động bời CIMCO. Hãy theo dõi những bước trong video dưới đây để biêt thêm một phương pháp chế tạo chuyên nghiệp nào.

 

 

Tạo code CNC gia công khỏa mặt cimcoedit

Tạo code CNC gia công khỏa mặt cimcoedit. Để bắt đầu gia công một chi tiết ta cần gia công bề mặt thật chính xác để tạo chuẩn tinh thống nhất, vì thế độ chính xác của bề mặt chi tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác về hình dáng ,kích thước của cả chi tiết trong những nguyên công tiếp sau. Để tạo ra được độ chính xác ấy ta có thể thao tác trên máy phay cơ bình thường ngoài ra ta có thể thực hiện phay cnc bằng những dòng lệnh được tạo tự động bời CIMCO. Hãy theo dõi những bước trong video dưới đây để biêt thêm một phương pháp chế tạo chuyên nghiệp nào.