Hướng dẫn và thực hành iMachining 3D trên Solidcam 2020

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng công nghệ Solidcam iMachining 3D để gia công chi tiết như hình.


• Roughing (G_i3DSurfaces_target_3)
Chu trình iMachining 3D này được xác định để loại bỏ phần lớn vật liệu bằng cách sử dụng chiến lược 3D General và dao ngón Ø16 mm (0,625 in). Đối với chu trình này, phần thô còn lại được vô hiệu hóa. 2 Bước xuống được thực hiện và phụ cấp gia công 0,2 mm (0,008 in) vẫn còn trên các bề mặt.

Video hướng dẫn:


• Gia công vét(G1_i3DSurfaces_target_4)
chu trình iMachining 3D này xác định loại bỏ vật liệu không được gia công còn lại sau thao tác trước đó và sử dụng dao trụ Ø12 mm (0,4844 in) với bán kính góc 0,6 mm (0,024 in). Sau 2 Bước xuống, gia công thô được thực hiện ở chế độ Bước lên với công cụ hiện tại để loại bỏ vật liệu thừa trên các bề mặt dốc theo giá trị được xác định tự động của Scallop. Một lượng dư gia công 0,2 mm (0,008 in) vẫn còn trên các bề mặt.
• Gia công tinh (HSM_COMBINE_CZ_Lin_target; HSM_CZF_target; HSM_RM_target)
Các chu trình HSM này sử dụng các chiến lược gia công Kết hợp, Ngang và Rest để gia công hoàn thiện chi tiết.

Thực hành 2
Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng công nghệ Solidcam iMachining 3D để gia công chi tiết như dưới.


• Gia công lỗ thông (D_drill)
Chu trình khoan này xác định việc khoan lỗ thông . Lỗ sẽ được sử dụng để nhập công cụ an toàn trong chu trình iMachining tiếp theo. Một mũi khoan Ø16 mm (0,625 in) được sử dụng.
• Roughing (G_i3DRough_target)
Chu trình iMachining 3D này được xác định để loại bỏ phần lớn vật liệu bằng cách sử dụng chiến lược 3D General và dao ngón Ø12 mm (0,4844 in). Chiến lược 3D Prismatic cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này. Chỉ sau 1 Bước xuống, gia công thô được thực hiện ở chế độ Bước lên với công cụ hiện tại để loại bỏ vật liệu thừa trên các bề mặt ngang cao hơn. Một lượng dư gia công 0,38 mm (0,015 in) vẫn còn trên bề mặt tường và sàn.

Video hướng dẫn 2


• Gia công vét (G1_i3DRough_target_1)
Chu trình iMachining 3D này xác định loại bỏ vật liệu không được gia công ở các góc sau thao tác trước đó và sử dụng dao ngón Ø6 mm (0,2344 in). Một lượng dư gia công 0,38 mm (0,015 in) vẫn còn trên bề mặt tường và sàn.
• Gia công tinh (HSM_COMBINE_CZ_CZF_target)
Chu trình HSM này kết hợp các chiến lược Constant Z và ngang để gia công hoàn thiện chi tiết.