Khái niệm chung về gia công cơ khí

Máy móc

Sản  phẩm của ngành chế tạo cơ khí bao gồm  nhiều bộ phận,  nhiều chi tiết  hợp thành. Căn cứ công dụng và điều kiện làm việc của mỗi chi tiết, người thiết kế định ra cho nó một hình dạng và kích thước nhất định cùng với các yêu cầu  cần thiết khác (độ bền, độ cứng, độ nhẩn bê m ặt.. .)

Để đạt được các yêu cầu đó,  vật liệu gia công cơ khí được chọn phải trải qua một quá trình gia công bằng  nhiều  phương  pháp công  nghệ  khác  nhau,  sau  đó được  lắp ráp

thành sản phẩm hoàn chỉnh.

co-khi

Các phương pháp

–  Các phương pháp gia công không phoi, chủ yếu gồm:  Đúc, rèn dập nóng, dập nguội,  cán,  kéo,  ép,  hàn…  Trong  đó một  số phương  pháp đuợc  gọi  là  gia công biến dạng, gia công áp lực hoặc gia công nóng.

–  Các phương pháp gia công cắt gọt,thông thường là:  tiện,  phay,  bào,  xọc, khoan, doa, mài, chuốt. Các phương pháp này còn được gọi  là gia công có phoi hoặc gia công nguội, gia công cơ.

Sản  phẩm  của  các  phương  pháp thứ  nhất  thường  là khởi  phẩm  (còn  gọi là  phôi),  tức  là  mới  được tạo  hình  sơ bộ  với  kích  thước  thô  và  độ  nhẵn  bề mặt  thấp  (có  vỏ  xù  xì),  sau  đó  còn  phải  trải  qua  các  bước  gia  cổng  cắt  gọt mới  dùng  được.  Tuy  nhiên  cũng  có  nhiều  trường  hợp  không  cần  qua  gia công  cắt  gọt  do  không  cần  thiết  (không  phải  ỉà  bề  mặt  lắp  ghép)  hoặc  do đã đạt  được  độ  chính  xác  cũng  như độ  nhẵn  bề  mặt  cần  thiết  nhờ được  gia công  bàng  các  phương  pháp đúc  áp  lực,  đúc  chính  xác  theo  mẫu  chảy,  rèn khuôn  chính xác v.v.

Tìm hiểu thêm về gia công và tham gia khóa học miễn phí mọi phần mềm gia công cơ khí tại địa chỉ, tất cả các Video hướng dẫn tiếng Việt: http://www.100.edu.vn/courses/all/

gia-cong-co-khi