Phân loại đầu tư trong xây dựng

Trong quá trình đầu tư xây dựng, người đầu tư cần xác định được phương thức nào đầu tư đem lại lợi nhuận và kết quả tốt hoặc lựa chọn cách thức đầu tư phù hợp với mục đích của cá nhân, doanh nghiệp  của bạn.Vậy đầu tư bao gồm những loại nào?

Việc đầu tư trong lĩnh vực xây dựng được phân loại như sau:

  • Phân loại theo phương thức có 3 loại đó là:

+ Đầu tư gián tiếp: Đầu tư bằng cách mua chứng khoán có giá trị để hưởng lợi.

+ Đầu tư chuyển dịch là hình thức bỏ vốn để mua lại số cổ phần đủ lớn chi phối được hoạt động của doanh nghiệp đó.

+ Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư nhằm tạo ra năng lực mới phục vụ sản xuất dịch vụ.

  • Ngoài ra chúng ta còn phân loại theo đối tượng gồm:

+ Đầu tư cố định.

+ Đầu tư cổ phiếu.

+ Nguồn vốn đầu tư.

+ Chủ đầu tư.

+ Cơ cấu đầu tư.

+ Thời gian kế hoạch….