Phần mềm quản lý dự án xây dựng

Trên nhu cầu thực tế trong việc quản lý dự án khi bạn bắt đầu đến kết thúc một dự án xây dựng luôn luôn có các vấn đề cần kiểm soát về tiến độ của dự án, các báo cáo thực hiện, vấn đề phát sinh về nguồn vốn, vật tư, nhân công..Vậy để có thể nắm bắt được các thông tin và kiểm soát tốt cho hiệu quả công việc cao thì bạn cần phải có một phần mềm giúp bạn quản lý dự án xây dựng.

duanxaydung

Hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý dự án xây dựng, nhiều phần mềm quản lý dự án có thể dễ dàng sử dụng, thân thuộc với người dùng, chi phí vừa phải.

Một số phần mềm quản lý dự án xây dựng như:

–          Phần mềm SmartCPM dùng để quản lý thông tin của các bước tiến hành dự án đầu tư phù hợp với qui mô quản lý của từng cấp, hỗ trợ trao đổi thông tin dự án giữa chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

–          Phần mềm PMS  là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng bạn chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…Có chức năng cảnh báo các sai sotschi phí, tiến độ, khối lượng, tổng hợp thông tin kế hoạch.

–          Phần mềm SmartBuild là phần mềm dành cho các nhà thầu xây dựng, với mục tiêu chính quản lý dự án trên công trường với tính năng hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày của chỉ huy trưởng công trường và kỹ sư quản lý dự án thi công.Chức năng của phần mềm: Lập kế hoạch dự án; Lập kế hoạch thi công chi tiết; Lập kế hoạch cung ứng nguồn lực;  Điều hành; Kiểm soát.

Khóa họctài liệu bạn có thể tham khảo