Sơ lược về một số mạch khuếch đại

1.Phân tích mạch khuếch đại dùng transistor

Phân tích một mạch khuếch đại là phức tạp vì cả thành phần ac lẫn dc đều tồn tại trong mạch. Chúng ta có thể phân tích chế độ dc và phân tích chế độ ac một cách riêng rẽ. Hoạt động thực của mạch là chồng chất của 2 chế độ dc và ac.

1.1.Mạch tương đương DC

Trong phân tích dc chúng ta tính dòng và thế dc của mạch. Để làm việc này chúng ta tưởng tượng hở mạch đối với tất cả các tụ. Mạch còn lại là mạch tương đương dc. Trong phân tích dc, quan trọng nhất là tính IE vì nó liên quan đến r’e trong phân tích ac.

1.2.Ảnh hưởng của nguồn DC

Hình 5-13a là sơ đồ mạch gồm có cả nguồn ac và dc. Đối với tín hiệu ac, nguồn dc là ngắn mạch. Điều này là đúng vì trở nội của nguồn dc bé do đó nó không gây sụt thế ac nào. Vậy khi phân tích ac chúng ta ngắn mạch tất cả các nguồn dc.

1.4.Mạch tương đương AC

Sau khi phân tích dc, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích ac bằng cách ngắn mạch tất cả các tụ và nguồn dc. Transistor có thể thay thế bằng mô hình T hay mô hình ð. Sau đây chúng ta sẽ dẫn ra các mạch tương đương ac của các mạch khuếch đại phân cực base và phân cực VDB.

2.Mạch phân cực BE

 

Hình 5-14a là một mạch khuếch đại phân cực base. Để có mạch tương đương ac, chúng ta ngắn mạch tất cả các tụ. Điểm có nhãn Vcc cũng được nối đất về mặt ac. Hình 5-14b cho thấy mạch tương đương ac. Transistor đã đuợc thay thế bởi mô hình ð. Trong mạch base, thế ac lối vào đặt trên RB song song với r’e. Trong mạch collector, nguồn dòng ic chảy qua RC và RL mắc song song.

3.Mạch phân cực VDB

Hình 5-15a là một mạch khuếch đại VDB. Hình 5-15b cho thấy mạch tương đương ac. Transistor đã đuợc thay thế bởi mô hình ð. Trong mạch base, thế ac lối vào đặt trên R1 song song với r’e và với R2. Trong mạch collector, nguồn dòng ic chảy qua RC và RL mắc song song.

4.Mạch khuếch đại CE

Các mạch khuyếch đại trên hình 5-14, hình 5-15 là các ví dụ về mạch khuếch đại chung emitter (common emitter = CE). Mạch khuếch đại này gọi là mạch khuếch đại chung emitter vì emitter được nối GND về mặt ac.
Trong mạch khuếch đại chung emitter tín hiệu cần khuyếch đại được đưa đến cực base, tín hiệu đã được khuếch đại xuất hiện ở collector.
Có 2 kiểu mạch khuếch đại transistor khác là mạch khuếch đại chung base (CB) và mạch khuếch đại chung collector (CC). Chúng được dùng trong một số ứng dụng nhưng không phổ biến bằng mạch khuyếch đại CE.
Tóm lại, để có được mạch tương đương về mặt ac, chúng ta phải làm mấy việc chủ yếu sau:

  • Ngắn mạch tất cả các tụ.
  • Tưởng tượng tất cả các nguồn dc là GND xoay chiều.
  • Thay thế transistor bằng mô hình T hoặc mô hình ð.
  • Vẽ mạch tương đương ac.