Trương Minh Trung

Thiết kế mẫu

Giảng viên chuyên nghiệp về dạy vẽ mẫu điêu khắc Jdpaint

Có kinh nghiệm lâu năm trong ngành

Có thể tư vấn cho học viên và khách hàng về máy cũng như các loại dụng cụ phục vụ công việc gia công điêu khắc