Thay đổi và cải tiến trên phiên bản Solidworks 2020

Cải tiến hiệu suất
SOLIDWORKS 2020 bao gồm các cải tiến về hiệu suất và quy trình làm việc sau đây:
Lắp ráp
• Hiệu suất lắp ráp được tối ưu hóa cho một số công cụ và quy trình công việc để việc tạo lại đầy đủ các cụm hoặc lỗi đồ họa xảy ra ít thường xuyên hơn.
• Hầu hết các bản lắp ráp và bản vẽ, đã được lưu trong phiên bản trước, mở nhanh hơn mà không phải lưu chúng trong phiên bản mới. Sự cải thiện là lớn hơn đối với các khối ráp sử dụng các thành phần tham chiếu trong một số cấu hình.


Bạn không phải xây dựng lại đầy đủ các bản lắp ráp và bản vẽ với các thành phần tham chiếu trong nhiều cấu hình khi mở phiên bản mới trong SOLIDWORKS 2020. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhiều hơn các thành phần và bản vẽ nhẹ mà không cần để chuyển đổi chúng sang phiên bản hiện tại.
Bạn có thể cải thiện hiệu suất lưu bằng cách xóa các tài liệu tham chiếu Force để lưu vào tùy chọn hệ thống phiên bản hiện tại. Khi bạn xóa tùy chọn, các tài liệu không được sửa đổi trong phiên hiện tại sẽ không được lưu vào phiên bản hiện tại của
GIẢI PHÁP. Ví dụ: xem Cải thiện hiệu suất khi mở và lưu tệp từ phiên bản trước trên trang 32
Cải tiến này cũng giúp loại bỏ nhu cầu chạy các công cụ chuyển đổi hàng loạt như Tiện ích nâng cấp phiên bản tệp PDM hoặc tác vụ Chuyển đổi tệp trong Trình lập lịch tác vụ.
Chi tiết và bản vẽ
Khi bạn tạo một bản vẽ từ một hội đồng mở, việc tạo chế độ xem đầu tiên có thể nhanh hơn các bản phát hành trước.
eDrawings
Hiệu suất được cải thiện khi bạn di chuột qua và chọn các thực thể bằng công cụ Đo kích thước và đánh dấu.
GIẢI PHÁP PDM
• PDID SOLIDWORKS tải dữ liệu ở chế độ nền, giúp cải thiện khả năng phản hồi của trình duyệt.
Các thư mục duyệt web có số lượng tệp lớn sẽ nhanh hơn do:
• Truy vấn cơ sở dữ liệu nhanh hơn cho các cột tùy chỉnh.
• Tải nền và tải dữ liệu tăng dần.
Khi bạn bấm đúp vào một thư mục, PDID của SOLIDWORKS sẽ tải dữ liệu theo thứ tự sau:

 1. Tất cả các thư mục con đồng bộ. Bạn có thể duyệt các thư mục con trong khi tải dữ liệu còn lại trong thư mục.
 2. Tệp có cột tiêu chuẩn trong danh sách tệp.
 3. Thông tin trong các cột tùy chỉnh. Bạn có thể thêm nhiều cột tùy chỉnh và duy trì cùng tốc độ duyệt web.
  Khi bạn chọn một tệp và chuyển đổi giữa các tab Vật liệu, Chứa và Nơi được sử dụng, SOLIDWORKS PDM sẽ tải dữ liệu trong các tab trong nền. Khi bạn chuyển sang một tệp hoặc thư mục khác, quá trình tải nền dừng và tải tệp hoặc thư mục mới bắt đầu.
  Hiệu suất cải thiện đáng kể cho các thư mục có số lượng tệp lớn hoặc cho các máy chủ cơ sở dữ liệu có độ trễ cao.
  • Cây ngăn tác vụ PDM của SOLIDWORKS làm mới nhanh hơn và các lệnh trong thanh công cụ PDM của SOLIDWORKS được bật chính xác trong ngăn tác vụ ngay lập tức khi bạn chọn một tệp.
  • Dữ liệu trong cây khung tác vụ tải trong nền.
  • Khi bạn chọn một tệp trong cây khung tác vụ, các cuộc gọi đến cơ sở dữ liệu sẽ bị loại bỏ.
  Trong cây thiết kế FeatureManager hoặc trong vùng đồ họa, khi bạn nhấp chuột phải vào tệp và chọn SOLIDWORKS PDM, các menu được bật chính xác.
  Khi bạn chọn một tệp trong vùng đồ họa hoặc trong cây thiết kế FeatureManager, tệp được liệt kê trong cây khung tác vụ sẽ được chọn và các lệnh trong thanh công cụ SOLIDWORKS PDM được kích hoạt chính xác.
  • Bạn có thể thực hiện các hành động sau nhanh hơn:
  • Đăng nhập vào vault khi bạn đặt một số lượng lớn tệp hoặc thư mục để tự động lưu trữ.
  • Xem Lịch sử hệ thống của một hầm chứa một số lượng lớn các mặt hàng.
  • Mở tệp từ thư mục chứa nhiều tệp.
  • Tạo một tệp mới hoặc thư mục con trong một thư mục chứa số lượng lớn tệp.
  Mô phỏng
  • Nhiều trường hợp tải. Bạn có thể sử dụng một giải pháp tối ưu hóa cho tải từ xa phân tán và khối rắn.
  • tetra tuyến tính / quadratec. Bạn có thể thay thế các phần tử bậc hai như các phần tử tuyến tính trong một số phần nhất định của hình học (đặc biệt là ở các khu vực phức tạp có ít bất thường trên bề mặt) để tăng tốc độ và hiệu suất của bộ giải.
  GIẢI PHÁP Trực Quan hóa
  GIẢI PHÁP Trực quan hóa hỗ trợ và mặc định cho chế độ kết xuất trực tiếp. Điều này có thể cải thiện hiệu suất và giảm mức tiêu thụ bộ nhớ cho render cuối cùng.

Và các thay đổi chi tiết, sẽ có trong các bài cụ thể tiếp theo

Assemblies
• Tạo và hiệu chỉnh Component Patterns trong khối ráp lớn (Large Design Review )
• Create Mates to Reference Geometry in Large Design Review
• Envelope Publisher
• Flexible Components Detailing and Drawings
• Adding Hole Callouts in Section Views
• Chain Dimensions
• Detailing Mode
• Render Pipeline in Drawings Fundamentals
• Improved Performance When Opening and Saving Files from a Previous Version Model Display
• Body Compare Parts and Features
• Creating an Offset Surface Without Failed Faces
• Repairing Missing References for Fillets and Chamfers
• Expanded Support for Mesh BREP Bodies in Features
• Decimating a Graphics Mesh Body Routing
• Create Multiple Connection Points
• Minimum Bend Radius
• Reimport Electrical Data Sketching
• Applying Torsion Continuity Relations
• Silhouette Entities
SOLIDWORKS Composer
• Importing Exploded, Saved, and Named Views from SOLIDWORKS Files
• Support of MP4 Format for Animations
SOLIDWORKS Electrical
• Leader Lines
• Reimport Electrical Data for Wires, Cables, and Harnesses
• Report Enhancements for Rows and Columns
• User Rights Manager
SOLIDWORKS PDM
• Bill of Materials Tab in Web2
• Defining Child Reference State Conditions
• Performance Improvements in Browsing
• Search User Interface
• Using AND, OR, and NOT Operators in Search on
SOLIDWORKS Plastics
• Geometry-Based Boundary Conditions
• Mesh Enhancements
SOLIDWORKS Simulation
• Draft and High-Quality Mesh Definition
• Distributed Coupling for Pins and Bolts
• Free Body Forces for Nonlinear Studies
• Simulation Evaluator
• Thermal Loads for Beams
Structure System
• Pattern and Mirror Support
• Options for Creating Primary Members Based on Points
• Split Members